Vincles que compten

Vincles és la xarxa d’acompanyament i d’activació comunitària de la vegueria de l’Alt Pirineu-Aran.

El projecte Vincles neix com a resposta al desafiament de la soledat no volguda, especialment en persones grans, i amb la voluntat de donar forma plegats a una comunitat més integradora i que fomenti la cura mútua.

A través de la participació de veïns i veïnes d’associacions, Vincles busca enfortir la xarxa veïnal per fer-la més humana i participativa i garantir que cap persona se senti sola.

Suma-t’hi i fem créixer junts aquest espai de trobada i de connexió. Perquè tots els vincles compten!

L’Alt Pirineu-Aran és la vegueria amb més llars unipersonals de tot Catalunya: una de cada tres unitats familiars està formada per una sola persona.

Aquesta circumstància pot provocar situacions de soledat no desitjada. Per evitar-ho, és important reforçar les connexions comunitàries, creant vincles socials forts i facilitant que tothom se senti ben acompanyat i pugui contribuir de manera significativa a la seva comunitat. Amb aquest objectiu neix Vincles, un espai on teixir comunitat plegats.

Vincles és un projecte col·laboratiu en el qual participen Ajuntaments, els serveis socials comarcals i diverses entitats socials, juntament amb aquells veïns i veïnes que ho desitgin.

El programa preveu dues línies d’acció complementàries: 

 • La dinamització i intervenció comunitària per part d’un equip d’activadores comunitàries, encarregades de divulgar el projecte i activar així la capacitat protectora de la comunitat.
 • La creació de diferents canals de comunicació de Vincles (per telèfon, App, correu electrònic) que permetrà coordinar accions en xarxa per evitar la soledat no desitjada i facilitar l’acompanyament.

Per a les persones que se senten soles…

 • La seva situació de soledat no desitjada és detectada i atesa de manera més ràpida i efectiva.
 • Reben, si s’escau, un acompanyament personalitzat i més humà.
 • Poden continuar residint a les seves llars amb solucions que s’ajusten a les seves necessitats.
 • Tenen la possibilitat de participar en activitats grupals d’oci, de cultura, esportives, de salut, etc.
 • Poden implicar-se de manera activa en la seva comunitat, tot aportant la seva visió i la seva experiència.

Per a les comunitats…

 • Creació de vincles comunitaris forts per facilitar l’acompanyament i el suport a les persones que ho necessiten.
 • Reforç de la cohesió social amb especial èmfasi en valors com l’ètica, la cooperació i la solidaritat.
 • Recuperació d’espais comunitaris de trobada i convivència.
 • Foment de la participació en la comunitat de totes les persones.

Coordina:

Promotors:

Socis:

Col·laboradors:

Finançat per: